Yhteystiedot

Lapuan Rauniorata
Karhunmäentie 643
62100 LAPUA

Raunioradan,
taukotilan ja saunatilojen vuokraus:

Lapuan Koiraharrastajat ry.
Pia Latva
rauniorata@gmail.com
puh. 045 262 2261

Simpsiön Koirakoulun ja

Lapuan raunioradan historia ja toiminta

 

Rata_5Vuosituhannen alussa Lions Club Lapuan piirissä heräsi ajatus tehdä jotain pahenevan huumeongelman torjumiseksi. Klubi järjesti valistustilaisuuden huumeista nuorten vanhemmille. Tilaisuus koettiin tärkeäksi. Pian tilaisuuden jälkeen klubin jäsen Olavi Kontola sai tietää, että viranomaisilla on puutetta huumekoirista ja aivan erityisesti vankeinhoidon piirissä. Kontolan naapurissa asui Vaasan vankilan huumekoiran ohjaaja.  Kontola lähti viemään asiaa eteenpäin ja sai klubin jäsenet mukaan hankkeeseen.

Hanketta varten perustettiin 27.3.2002 Simpsiön Koirakoulu ry., jota olivat perustamassa LC Lapuan lisäksi Lapuan kaupunki ja Vankiloiden Huumekoiraohjaajien yhdistys ry.  Tarkoituksena oli rakentaa Lapuan Simpsiölle koulutustilat huumekoirien sekä yleensä hyötykoirien ja niiden ohjaajien tarpeisiin.

Yhdistys hankki tarvittavan maa-alueen ja ryhtyi toteuttamaan rakennusprojektia. TE-keskuksen EU Leader-hankerahoitus mahdollisti rakennusprojektin käynnistämisen. Aisapari ry on avustanut ja tukenut hankkeen käytännön rahoitusjärjestelyissä.

Koulutuskeskus valmistui vuoden 2003 lopussa. Koulutuskeskusta on vuokrattu vankeinhoitolaitoksen koirien ja niiden ohjaajien käyttöön. Myöhemmin mukaan ovat tulleet myös tulli- ja poliisiviranomaiset.  Pelastus- ja muiden hyötykoirien järjestöt käyttävät tiloja monenlaiseen koulutus- ja neuvontatoimintaan. Koulutuskeskuksessa on majoituspaikkoja 15 hengelle.

Hyvin pian koulutuskeskuksen valmistumisen jälkeen ilmeni sopivan harjoitteluradan ja -maaston tarve. Harjoittelu- ja raunioradan aikaansaaminen tukisi myös koulutuskeskuksen käyttöä.  Yleisesti ottaen harjoitteluolosuhteiden luominen tulisi olla viranomaisten vastuulla, sillä alan harrastajat tulevat esim. etsintätilanteissa viranomaisten avuksi. Simpsiön Koirakoulu ry. kuitenkin totesi tilanteen kiireellisyyden ja ryhtyi toimeen.

Yhdistys hankki sopivan maa-alueen Karhunmäentien varresta Simpsiöltä ja harjoittelu- ja raunioradan rakentaminen alkoi. Radalle on saatu lahjoituksina huomattava määrä betonirenkaita, joista on rakennettu koirille käytävät. Käytävien päälle on kipattu kokonainen kivitalo ja iso kauppaliike Lapuan keskustasta. Alueelle on hankittu kolme rakennusta, joissa on koulutus- ja majoitustiloja. Myös sauna- ja peseytymistilat löytyvät. Rata-alue on sähköistetty, mikä mahdollistaa monet huoltotoiminnot.

Varsinainen rata-alue koostuu kahdesta osasta, joten samanaikaisesti alueella voi harjoitella kaksi eri ryhmää. Lisäksi käytössä on suuri harjoituskenttä rata-alueiden käyttäjien vapaaseen käyttöön. Radalla on lisäksi useasta kontista koostuva rakennelma, jossa koirat ja palokunnat voivat harjoitella savusukellusta. Alueella on myös päällystetty paikoitus-alue, jota voidaan käyttää tarvittaessa helikopterin laskeutumispaikkana ja agility-harjoituksiin. Alueen tornirakennelma mahdollistaa koirien koulutuksen ja totuttamisen erilaisiin portaisiin, askelmiin, tasanteisiin (umpinainen tai verkko) ja korkeuksiin. Yhdistys on myynyt varojen hankkimiseksi torniin mainoksia.

Käytävät ja piilot toimivat hajuilmaisun harjoitteina. Erilaiset esteet ja tottelevaisuuskenttä toimivat myös harjoitusten puitteina. Myös ympäröivä maasto toimii erinomaisena etsintäalueena. Alueella sijaitseva louhos ja sen vesi toimivat myös sukeltajien oivana harjoituspaikkana. Vesialue palvelee myös koirien harjoituksia.

Rata-aluetta ovat alan koiraharrastajat käyttäneet jo vuosia ja he pitävät rataa valtakunnan ykköspaikkana. Radan valtakunnallinen markkinointi on alkamassa vuoden 2012 alussa.

Koulutuskeskuksen ja radan rakentuminen ovat olleet monien ponnistusten tulos. Monet yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt ovat vaikuttaneet niiden toteutumiseen merkittävästi. Talkootyön osuus on ollut aivan ratkaiseva. Simpsiön Koirakoulu ry, jonka nimi on muutettu Simpsiön Koirakoulun tuki-yhdistys ry:ksi, on kiitollinen Aisapari ry:lle saamastaan tuesta. Rata-alueen ympäristölupa jatkuu vielä 2016 loppuun saakka, mihin asti alueen kehittämistä voidaan jatkaa.

Yhdistys kutsui syksyllä 2011 yhdistyksen kunniajäseniksi seuraavat: Paavo Latva-Rasku, Kari Maunula, Markku Ulvila, Aatos Ylimäki, Kauko Kontola ja Juhani Laurila.